Tag Archives: melontar

#2428: Melontar Batu Jamrah Lebih Tujuh Kali

Soalan: Assalamualaikum Dato’ Seri. Apakah hukumnya sekiranya melontar Jamrah lebih daripada 7 biji batu atas sebab tidak yakin batu masuk? Terima kasih. Jawapan: Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Ilahi atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, para sahabat dan […]